Skip to content
Izdebska, A., Węglerska, O., Płonka, J., Chodecka, A., Zielona-Jenek, M., & Beisert, M. (2023). Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 22(2), 12–37. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/871
Kmiecik-Wojnicz, A. (2023). Wykorzystanie seksualne w życiu mężczyzn – rola zasobów w konstruktywnym radzeniu sobie z doświadczeniem. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 22(2), 38–80. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/872
Makaruk, K., Drabarek, K., Popyk, A., & Wójcik, S. (2023). Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/0/e/3/9/0e397c8f31d01856cd8d4a9430e56eade6648565/Diagnoza%20przemocy%20wobec%20dzieci%20w%20Polsce%202023%20FDDS.pdf
Makaruk, K., & Drabarek, K. (2022). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/a/7/5/8/a758b76965a114d233d30bbdb81f58845242d7a6/Postawy%20i%20stosowanie%20kar%20-%20raport.pdf
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. (2022). Dzieci się liczą 2022: Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/d/c/3/0/dc3061e1723b49503224bd0a968f493b7ae34935/Dzieci%20si%C4%99%20licz%C4%85%202022%20Raport.pdf
Włodarczyk, J., Makaruk, K., & Szredzińska, R. (2021). Lokalna oferta wsparcia i pomocy dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwemi ich opiekunów. Diagnoza sytuacji w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/4/5/e/e/45ee5d671636b3b697a235a6130e1618fbb98e21/Lokalna%20oferta%20wsparcia_raport.pdf
Włodarczyk, J. (2020). Cena słuchania. Czynniki ryzyka i ochronne wystąpienia traumy zastępczej u osób badających przemoc. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 19(3), 84–101. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/777
Kusz, E. (2020). Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 19(2), 235–261. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/771
Pilarczyk, K., & Włodarczyk, J. (2019). Krzywdzenie emocjonalne w dzieciństwie a zachowania autodestrukcyjne. Wyniki badań polskich studentów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(1), 22–44. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/700
Podlewska, J., Szredzińska, R., & Włodarczyk, J. (2019). Analiza polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/7/3/a/4/73a4bfab0aab4bed3875baedfbb217a64dc3d491/Analiza-polskiego-systemu-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniem_pdf.pdf
Makaruk, K., & Włodarczyk, J. (2019). Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci. Raport z badania. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/3/7/c/9/37c9243cca3e56c40f76cb901bf3a7f415de74f6/Raport-ochrona-zdrowia.pdf
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Sethi, D., Michalski, P., Szredzińska, R., & Karwowska, P. (2018). Negatywne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 58–97. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/695
Włodarczyk, J., Makaruk, K., Michalski, P., & Sajkowska, M. (2018). Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci 2018. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/5/0/0/a/500aebc9b081441adf85491306a93ff093341566/Og%C3%B3lnopolska-diagnoza-skali-i-uwarunkowa%C5%84-krzywdzenia-dzieci_Wyniki-badania_2018.pdf
Makaruk, K., Włodarczyk, J., & Michalski, P. (2017). Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Raport z badań. Minister Zdrowia. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/3/5/5/e/355e459a03b5594c09237eec041d8ae7cfbf5ffc/Makaruk_K_Wlodarczyk_J_Michalski_P_2017_Kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografia.pdf
Karakula-Juchnowicz, H., Lukasik, P., Morylowska-Topolska, J., Juchnowicz, D., Krukow, P., & Flis, M. (2016). Risk factors of anxiety and depressive symptoms in female patients experiencing intimate partner violence in Poland. European Psychiatry, 33, S623. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.2339
Włodarczyk, J. (2016). Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/a/2/d/b/a2db4ec52e97827e5c74e1b1a15e39c356048722/Wlodarczyk_J_2016_Wykorzystywanie_seksualne_w_dziecinstwie_a_konsekwencje.pdf
Włodarczyk, J., & Makaruk, K. (2013). Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci 2013. Wyniki badania. Patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/8/a/3/4/8a34348bc08cb3370fb09185fcdf0186df2c0fcf/Ogolnopolska_diagnoza_problemu_przemocy_wobec_dzieci_Wyniki_badania_2013.pdf
Zuzanna Kloc, Agnieszka Popławska. (2012). Prostitution-related crimes and child trafficking in Poland: Report from a case file study. Nobody’s Children Foundation. https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Prostitution-related%20crimes%20and%20child%20trafficking%20in%20Poland.pdf
Agata Krakowka and Artur Czerwinski. (2007). Violence against women: Do the governments care? Poland Fact Sheet on the State Response. The Network of East-West Women Polska. https://wunrn.com/2007/01/violence-against-women-do-governments-care-ngo-fact-sheets-central-eastern-europe-cis/
Amnesty International. (2000). Women of the world: Laws and policies affecting their reproductive lives East Central Europe. Center for Reproductive Rights. https://www.amnesty.ca/sites/amnesty/files/womens_lives_womens_rights_campaigning.pdf
Żurkowska, D. (n.d.). Commercial sexual exploitation of children and young people. Attitudes towards the problem in selected countries of Central and Eastern Europe. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/3/a/d/e/3ade7a8be5ba5fdd4c1dbe0f6009b552c70694f6/%C5%BBurkowska_Comparative_report_attitudes_towards_comercial_sexual_exploitation.pdf
Szredzińska, R. (n.d.). Attitudes towards Corporal Punishment and Parental Practices in Poland, Latvia and Coatia. https://fdds.pl/_Resources/Persistent/0/2/0/c/020ce9bda5bcec1cbacb981490056b3148d14c72/WS1_Output7_2_comparative_research_report_ENGL.pdf
European Women’s Lobby. (n.d.). Retrieved November 23, 2022, from http://www.womenlobby.org/
Svri Stay

CONTACT

Email: svri@svri.org
Address: Sexual Violence Research Initiative (SVRI)
2nd Floor, Lourie Place, 179 Lunnon Street, Hillcrest, Pretoria, Gauteng 0083, South Africa

Privacy Notice

SVRI NPC (2019/197466/08)

Subscribe to our newsletter

Svri New Look Feb22 23

CONTACT

Email: svri@svri.org
Address: South Africa

Privacy Notice

SVRI NPC (2019/197466/08)

BECOME A MEMBER

Become a member
Search
thinking
Back To Top